meie TEENUSED

Kirjutage meile info@shop.hoiamed.ee

  •  Ülevaatlik turuanalüüs

Turuanalüüs on kõige lihtsam vahend enda äri positsioneerimiseks turul nii, et olla konkurentsivõimeline ning jõuda vajalike sihtgruppideni. Me pooldame turuülevaadet, mis on konkreetne, mille põhjal saab teha lihtsaid strateegilisi otsuseid ning seada realistlikke eesmärke. Olulised märksõnad: valdkondlik ülevaade, seotud valdkondlikud organisatsioonid, konkureerivad ettevõtted ja tooted, hinnad ja hinnastamine, kõige olulisem on aga sisend  sidusgruppidelt – info valdkondlikelt spetsialistidelt ja lõpptarbijatelt

  • Tehniline tugi

Kohalikule turule sisenemiseks uute meditsiini seadmetega, tuleb meditsiini seadmete levitamisest teavitada kohalikke asutusi See tähendab, et ideaalses korras peavad olema turule lastud meditsiiniseadmete dokumentatsioon. Me aitame üle vaadata toote dokumentatsiooni ning tõlked, pakendimärgistuse ja tõlked, registreerime dokumendid ning hoiame kiiret kommunikatsioon vastavate asutustega.

  • F2F kohtumised olulisim investeering

Kuigi muudatustega ühiskonnas on kodukontor muutunud tavapäraseks, on F2F kohtumised endiselt aluseks tugevate koostöösuhete loomiseks, usalduse kasvatamiseks ja loomulikult professionaalse kujundi loomiseks ettevõttest. Alustame sales lead-ide kaardistamisest, kohtumise ettevalmistustest (tootekoolitused ja väljaõpe, strateegiline lähenemine) ja kohtumistel osalemine kuni müügitegevuse eduka lõpetamiseni mõõdetava tulemina. Olgu selleks siis müügitehing, leping või tellimused.

  • Hanketeenused ja riigihangete juriidiline nõustamine

Hanketeenus võimaldab ettevõtetel osaleda kohalikel hangetel läbi HoiaMed meeskonna, kellel on juba pikaaegne hangetel osalemise kogemus (aastast 2004). Enne kui päriselt hankel osaleda eelneb sellele spetsiifiliste hangete ülevaade, hangete jälgimine ning ettepanekud hankel osalemiseks. Positiivse otsuse korral algab dokumentide ettevalmistus – hankedokumendite detailne ülevaade ja analüüs, hankedokumentide tõlketööd ettevõtjale (vajadusel), sobivate toodete valik ja vastavuse kontroll vastavalt sätestatud tehnilistele tingimustele,  hankedokumendite vormistamine, ametliku teabevahetuse koordineerimine hankekorraldaja ja ettevõtte vahel. Vajadusel kaasame riigihangete-alast juriidilist nõustamist.

  • Hangete koordineerimine

Olenemata sellest, kas HoiaMed on esindanud ettevõtet hanke esitamise protsessis või mitte, pakume hangete koordineerimise teenust. See tähendab hankelepingu koordineerimist kuni selle eduka lõppemiseni. Töö algab hankelepingu dokumentatsiooni ja pakkumise  ülevaatamist ja detailide kaardistamisega, järgneb ametlik suhtlus, toodete väljaõppe korraldus Hankijale (kui on nõutud), kaupade liikumise koordineerimine, dokumentatsiooni korrashoid ja arhiveerimine, kiire ja professionaalne tellimuste koordineerimine hankija ja ettevõtte vahel. Hankelepingute professionaalne täitmine tugevdab ettevõtte positsiooni ja referentse turul.

  • Toodete presenteerimine näitustel/seminaridel

See on otsene kokkupuude potentsiaalsete klientidega ja suurepärane võimalus koostöösuhete loomiseks. Näitustel osalemine näitab ettevõtte kohalolekut turul ja aitab luua ettevõttest just sellise kuvandi, mis kasvatab usaldust ettevõtte vastu ja huvi koostööks.  Soovitame esmalt läbi viia valdkondliku turuanalüüs, siis jätkame ürituste kaardistamisega ning materjalide ettevalmistustega, toodete väljaõppe läbimine ning materjalide läbitöötamine, osalemine näitusel ning tagasiside kokkuvõte.

  • Turundustegevused

Kõik ettekujutletavad alates turundusauditist, brändiarendusest ja turundusstrateegiast kuni turundus/reklaami kampaaniate tehnilise teostamise ja juhtimiseni. Paneme kokku parima turundustegevuste rätseplahenduse.

  • Projektide juhtimine

Meie meeskond omab ligi 15-aastast keerukate teadusalaste projektide juhtimiskogemust  rahvusvahelisel tasemel. See tähendab oskust hallata kogu projektijuhtimise protsessi alates idee kaardistusest, eelarvestamisest, projekti tegevuste koordineerimisest kuni tehniliste raportite kirjutamiseni. Projektijuhtimise kogemust saab rakendada mistahes valdkonnas, kui on olemas oskused läbirääkimisteks ning kokkulepete tegemiseks, oskus planeerida aega ja tegevusi, mõelda ja tegutseda strateegiliselt, omada  tehnilist ekspertiisi või oskus seda kaasata, võime kiirelt adapteeruda ning mõelda kastist välja lahenduste otsimisel.

Reilika Paas

Co-founder/tootejuht

+372 5592 2663

reilika@shop.hoiamed.ee

Kaira Pärenson

Co-founder/tootejuht

+ 372 5309 0793

kaira@shop.hoiamed.ee

Britta Hansman

Tootejuht

+372 5349 7501

britta@shop.hoiamed.ee